Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

“İçtihat Metni” FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05/06/2012 gün ve 2006/108-2012/153 sayılı kararı onayan Daire’nin 02/05/2014 gün ve 2012/17666-2014/8270 sayılı kararı aleyhinde taraf vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacılar vekili, müvekkillerinden …’ın sahibi olduğu iki adet patentle ilgili olarak diğer müvekkil ile arasında 3.kişilerle alt lisans sözleşmesi yapma hakkını da içeren lisans sözleşmesi bulunduğunu, bu…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada İstanbul 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21.09.2011 gün ve 2009/45-2011/165 sayılı kararı bozan Daire’nin 10.07.2013 gün ve 2011/15883-2013/14572 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalı adına tescilli, TR 2001/00062 B sayılı, “Valsartan ve Kalsiyum Kanal Bloklayıcısının Anti-Hipertansif Kombinasyonu” başlıklı patentin yenilik niteliği taşımadığını, ayrıca tekniğin…

Daha Fazla Oku

·  FAYDALI MODEL · TECAVÜZÜN BULUNMADIĞININ TESPİTİ · 551 S. PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKM… [ Madde 137 ] · 551 S. PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKM… [ Madde 149 ] · 551 S. PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKM… [ Madde 166 ] · 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 56 ] · 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 57 ] “İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen davada (Ankara Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)’nce verilen 21.12.2005 tarih ve 2004/565-2005/672 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan D… Ltd. Şti. adına ve kendine asaleten Zeki tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşılmış…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : 2. FİKRÎ VE SINAÎTaraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/03/2015 gün ve 2013/150 – 2015/27 sayılı kararı onayan Daire’nin 26/06/2018 gün ve 2016/13511 – 2018/4821 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin tescilli tanınmış “AVVA” markası bulunduğunu, davalının müvekkiline ait markayı gözlük emtiasında tescil ettirdiğini, davalının kullanımın haksız rekabet ve marka hakkına…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/07/2015 gün ve 2014/159 – 2015/249 sayılı kararı bozanDaire’nin 22/03/2017 gün ve 2015/14059-2017/1721 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili; müvekkilinin BİLİM TEKNİK ibareli, 9, 16, 38 ve 41.sınıf ürün ve hizmetleri içeren 23.06.2006/40863 sayılı tanınmış markanın sahibi…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)Taraflar arasında görülen davada … 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/01/2016 tarih ve 2013/217-2016/66 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalı tarafın … nezdinde 2007/10467 sayı ile tescilli “…” ibareli 29. sınıf malları kapsayan markasının bulunduğunu, bu markanın peynir emtiasında kullanıldığını, peynir ürünleri bakımından cins bildirdiğini, bu nedenle davalı tekeline…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07/04/2015 tarih ve 2013/218-2015/107 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkili şirketin “NEXT” esas unsurlu tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalının, bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki 2011/78167 no’lu, “NEXTGEN” ibareli markayı tescil ettirmek üzere başvuruda bulunduğunu, başvurunun müvekkili markaları ile benzer…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 19/06/2014 tarih ve 2013/186-2014/163 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalı şirketin müvekkili adına tescilli olan “…” markasının tanınmışlığından faydalanmak amacıyla bu markayla iltibas yaratacak şekilde “…” ibaresini ticari emtiası, basılı evrakı, ticaret unvanı, her…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : MERSİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 03/04/2013NUMARASI : 2009/650-2013/184Taraflar arasında görülen davada Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/04/2013 tarih ve 2009/650-2013/184 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekileri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi .. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin forklift, çekici traktörler ve inşaat sektöründe tüm dünyada tanınmış ve tescilli “CROWN” markasını TPE nezdinde 1.12.2005 tarihinde, 2005/51876 no ile tescil ettirdiğini, davalıya 2007/58939 no’lu…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : 3. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29.11.2011 tarih ve 2006/370-2011/250 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava HUMK’nın 3494 sayılı Kanunla değişik 438/1. maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle tetkikatın evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten…

Daha Fazla Oku