Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

2023 marka tescil ücreti, tasarım tescil ücretleri, patent ücretleri, faydalı model ücretleri ve TÜRKPATENT sicil kayıt fiyatları inceleyiniz. Hizmet ücretleriyle birlikte toplam marka tescil işlem ücretlerini inceleyebilirsiniz. 2023 yılı Türk Patent ve Marka Kurumu marka, patent, tasarım ve faydalı model işlem ücretlerini aşağıda bulabilirsiniz. 2023 Yılı marka tescil işlem ücretleri Hizmet TürüTÜRKPATENT Ücretleri(KDV DAHİL)Hizmet FiyatlarıToplam MaliyetMarka Başvuru Ücreti 760 TL595 TL1.463 TL(KDV Dahil)Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti 760 TL195 TL990 TL(KDV Dahil)Marka Tescil Ücreti1.960 TL543 TL2.600 TL(KDV Dahil)Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti(3.sınıf ve sonraki her bir sınıf için)870 TL195 TL1.100 TL(KDV Dahil)Marka Yenileme Ücreti 2.460 TL545 TL3.103 TL(KDV Dahil)Marka Devir Ücreti 1.640 TL800 TL2.584 TL(KDV Dahil)Marka Tescil Belgesi Sureti Ücreti780…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/05/2015 gün ve 2008/81 – 2015/105 sayılı kararı onayan Daire’nin 12/04/2017 gün ve 2017/295 – 2017/2089 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacılar vekili, davalı şirketin “Suni Süet Üretiminde Doğal Efektli Boyama Tekniği” unvanlı buluşunun koruma altına alınması…

Read More

Telif Haklarının Özellikleri Telif haklarının tarihsel gelişimi, İlk ve Ortaçağ Dönemi, İmtiyazlar Dönemi, Türkiye’de Telif Haklarının Tarihsel Gelişimi, Ülkemizin Uluslararası Anlaşmalara Katılımına İlişkin Tarihsel Süreç başlıkları altında da bilgiler vermekteyiz incelemek için aşağıdaki bilgilerimizi okuyabilirsiniz. Telif Hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar.Telif hakları soyut niteliğe sahiptir. Telif hakları ile koruma altına alınan, insan düşüncesinin yarattığı maddi olmayan mallardır. Telif hakları somutlaştığı maddeden ayrı ve bağımsız bir varlık ve hukuki değere sahiptir.Telif haklarında ülkesellik ilkesi geçerlidir. Koruma hangi ülkede talep ediliyorsa koruma şartları o ülke mevzuatına göre belirlenir.Mutlak hak niteliğine sahiptir.…

Read More

Telif hakları, sanatsal (şiirler,romanlar, müzik çalışmaları, resimler ve sinema alanındaki çalışmalar gibi ) alanda yapılan eser ve keşifleri, yaratıcı eser sahiplerine (yazar, sanatçı, besteci, tasarımcı, vs.) belirli bir süre için yasayla tanınan manevi ve ekonomik haklardır. Bern Sözleşmesi (Edebiyat ve sanat alanında yapılan çalışmalar için koruma sağlayan) Telif hakları konusunu ele alan uluslararası bir sözleşmedir. İmza atan üye ülkelerdeki çalışmaların sahiplerinin telif haklarını kapsamaktadır, (Bern Birliğinin üyeleri). Aynı zamanda da kendi üyelerinin de telif haklarını kapsamaktadır. Mesela Belçika telif hakları kanunu, orjinalinin nerede geliştirildiği dikkate alınmaksızın, Belçika’da piyasaya sürülmüş veya basılmış herhangi bir çalışma için uygulanmaktadır. Eşit muameleyi sağlayabilmek için,…

Read More

“İçtihat Metni” FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05/06/2012 gün ve 2006/108-2012/153 sayılı kararı onayan Daire’nin 02/05/2014 gün ve 2012/17666-2014/8270 sayılı kararı aleyhinde taraf vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacılar vekili, müvekkillerinden …’ın sahibi olduğu iki adet patentle ilgili olarak diğer müvekkil ile arasında 3.kişilerle alt lisans sözleşmesi yapma hakkını da içeren lisans sözleşmesi bulunduğunu, bu…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada İstanbul 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21.09.2011 gün ve 2009/45-2011/165 sayılı kararı bozan Daire’nin 10.07.2013 gün ve 2011/15883-2013/14572 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalı adına tescilli, TR 2001/00062 B sayılı, “Valsartan ve Kalsiyum Kanal Bloklayıcısının Anti-Hipertansif Kombinasyonu” başlıklı patentin yenilik niteliği taşımadığını, ayrıca tekniğin…

Read More

·  FAYDALI MODEL · TECAVÜZÜN BULUNMADIĞININ TESPİTİ · 551 S. PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKM… [ Madde 137 ] · 551 S. PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKM… [ Madde 149 ] · 551 S. PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKM… [ Madde 166 ] · 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 56 ] · 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 57 ] “İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen davada (Ankara Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)’nce verilen 21.12.2005 tarih ve 2004/565-2005/672 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan D… Ltd. Şti. adına ve kendine asaleten Zeki tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşılmış…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : 2. FİKRÎ VE SINAÎTaraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/03/2015 gün ve 2013/150 – 2015/27 sayılı kararı onayan Daire’nin 26/06/2018 gün ve 2016/13511 – 2018/4821 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin tescilli tanınmış “AVVA” markası bulunduğunu, davalının müvekkiline ait markayı gözlük emtiasında tescil ettirdiğini, davalının kullanımın haksız rekabet ve marka hakkına…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/07/2015 gün ve 2014/159 – 2015/249 sayılı kararı bozanDaire’nin 22/03/2017 gün ve 2015/14059-2017/1721 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili; müvekkilinin BİLİM TEKNİK ibareli, 9, 16, 38 ve 41.sınıf ürün ve hizmetleri içeren 23.06.2006/40863 sayılı tanınmış markanın sahibi…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)Taraflar arasında görülen davada … 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/01/2016 tarih ve 2013/217-2016/66 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalı tarafın … nezdinde 2007/10467 sayı ile tescilli “…” ibareli 29. sınıf malları kapsayan markasının bulunduğunu, bu markanın peynir emtiasında kullanıldığını, peynir ürünleri bakımından cins bildirdiğini, bu nedenle davalı tekeline…

Read More